Gói Internet cáp quang cho gia đình

SUPER 80

195.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 80 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI PORT

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER 100

235.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 100 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI PORT

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER 150

300.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 150 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI PORT

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Gói Combo Internet và truyền hình FPT

COMBO SUPER 80

225.000

VNĐ/tháng

80 Mbps

Trả trước 6 tháng: 110.000 phí lắp đặt, tặng thêm tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO SUPER 100

255.000

VNĐ/tháng

100 Mbps

Trả trước 6 tháng: miễn phí lắp đặt, tặng thêm tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO SUPER 150

350.000

VNĐ/tháng

150 Mbps

Trả trước 6 tháng: miễn phí lắp đặt, tặng thêm tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

ĐĂNG KÝ NGAY