Gói Internet cáp quang cho gia đình

SUPER 45

185.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 45 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI PORT

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER 60

225.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 60 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI PORT

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER 80

290.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 65 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI PORT

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Gói Combo Internet và truyền hình FPT

COMBO SUPER 45

225.000

VNĐ/tháng

45 Mbps

Trả trước 6 tháng: 110.000 phí lắp đặt, tặng thêm tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO SUPER 60

255.000

VNĐ/tháng

60 Mbps

Trả trước 6 tháng: 110.000 phí lắp đặt, tặng thêm tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO SUPER 80

350.000

VNĐ/tháng

80 Mbps

Trả trước 6 tháng: 110.000 phí lắp đặt, tặng thêm tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

ĐĂNG KÝ NGAY